เข้าระบบ ปรับแต่งเว็บไซต์ เข้าระบบ อีเมล์ PROWEB ซอฟแวร์คุณภาพ
Home
History
Dhamma
Project
The 'New Home for Tigers'
Brochure
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่สำคัญในวัด
เถระวาจาหลวงตาพระมหาบัวฯ
พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร - เจ้าอาวาส
ชีวิตและงาน
เพราะหนังสือเล่มนี้จึงมีพระภิกษุ- รูปหนึ่งเกิดขึ้น
บทสัมภาษณ์
เวลาแห่งเมตตาธรรม
ขันติธโรวาท/เทศน์
วัดแรกที่ท่านสร้าง
วันปีใหม่/วันเกิดพระอาจารย์ฯ
เรื่องเล่าวัดเสือ
วัดเสือกับศาสนภารกิจในประเทศ
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่ออสเตรีย
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่อเมริกา
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่ออสเตรเลีย
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่แคนาดา
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่สาธาณรัฐ-เช็ก
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่เยอรมนี
วัดเสือเยือนสาธารณรัฐประเทศจีน
ข่าวของเรา
ในประเทศ
ต่างประเทศ
วิทยุ FM 93.25
การก่อตั้งและการพัฒนา
ผังรายการวิทยุฯ
หลวงตาฯ กล่าวถึงวิทยุของเรา
หนังสือพิมพ์ของเรา
นิตยสารของเรา "น่านฟ้า"
เสือของเรา
แนะนำตัว
ขอพูดบ้าง
คำถามน่ารู้
คำถาม-ถามบ่อย
เรื่องน่ารู้-ธรรมะ
เรื่องน่ารู้อื่น ๆ
เพื่อนเสือ
Volunteer/Vet Volunteer
แผนที่ - การเดินทาง
ติดต่อเรา
 
 

ธรรมะ

 

 ทั้งหมด 4 รายการ

จำนวน 1 หน้า: 1

พระธรรมเทศนา ของ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
…..เมื่อได้มาเห็นในป่าในเขาเหล่านี้บ้างแล้ว รู้สึกชื่นใจมากทีเดียว วันนี้ชื่นใจเป็นพิเศษ เพราะการบำเพ็ญของเรา.. บำเพ็ญมาอยู่ในป่าในเขา นี้เรียกว่าแทบทั้งนั้นว่างั้นเลย เป็นอย่างนี้เรื่อยมา การบำเพ็ญผลแห่งธรรมที่เกิดขึ้น ให้เป็นความแปลกประหลาดทางด้านจิตใจนี้ เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญในป่า จึงทำให้ระลึกย้อนถึงพระพุทธเจ้าแนบสนิทเข้าไปอีกว่า ศาสดาองค์เอกของเราทรงบำเพ็ญอยู่ในป่า ตรัสรู้ในป่า แล้วบรรดาสาวกทั้งหลายก็บำเพ็ญในป่า ศึกษา

เทิดทูนสุดยอด
- หลวงตาฯเทศน์ถึงหนังสือ ๒ เล่มที่ท่านเขียน
- หลวงตา ฯ เทศน์ถึงผู้แปลหนังสือของหลวงตาฯเป็นภาษาอังกฤษ

พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ ภูสิต ขันติธโร
ในขันธ์ทั้ง ๕ มีอะไรเป็นแก่นสารสาระบ้าง ไม่มีเลย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปคือรูปกาย เวทนาคือธาตุ ธาตุวิปริตแปรปรวน สัญญาคือความว่างค้นหาไม่พบ สังขารคือแสงสว่างปรุงไปก็วูบวาบไปตามแรงปรุงแต่งนั้น วิญญาณ ตัวรับทราบ ตัวความรู้ ตัวกระแสความรู้ที่ผู้รู้ส่งออกไปกระทบสิ่งที่ถูกรู้

เรื่องน่ารู้-ธรรมะ

  

 จำนวน   1 หน้า : 1

 

 

Update: 2010-03-06
 

 
 
© http://www.tigertemple.org | Online 121 User | Hit : 7814432 | Since 2009 (3 rd Update)