เข้าระบบ ปรับแต่งเว็บไซต์ เข้าระบบ อีเมล์ PROWEB ซอฟแวร์คุณภาพ
Home
History
Dhamma
Project
The 'New Home for Tigers'
Brochure
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่สำคัญในวัด
เถระวาจาหลวงตาพระมหาบัวฯ
พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร - เจ้าอาวาส
ชีวิตและงาน
เพราะหนังสือเล่มนี้จึงมีพระภิกษุ- รูปหนึ่งเกิดขึ้น
บทสัมภาษณ์
เวลาแห่งเมตตาธรรม
ขันติธโรวาท/เทศน์
วัดแรกที่ท่านสร้าง
วันปีใหม่/วันเกิดพระอาจารย์ฯ
เรื่องเล่าวัดเสือ
วัดเสือกับศาสนภารกิจในประเทศ
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่ออสเตรีย
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่อเมริกา
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่ออสเตรเลีย
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่แคนาดา
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่สาธาณรัฐ-เช็ก
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่เยอรมนี
วัดเสือเยือนสาธารณรัฐประเทศจีน
ข่าวของเรา
ในประเทศ
ต่างประเทศ
วิทยุ FM 93.25
การก่อตั้งและการพัฒนา
ผังรายการวิทยุฯ
หลวงตาฯ กล่าวถึงวิทยุของเรา
หนังสือพิมพ์ของเรา
นิตยสารของเรา "น่านฟ้า"
เสือของเรา
แนะนำตัว
ขอพูดบ้าง
คำถามน่ารู้
คำถาม-ถามบ่อย
เรื่องน่ารู้-ธรรมะ
เรื่องน่ารู้อื่น ๆ
เพื่อนเสือ
Volunteer/Vet Volunteer
แผนที่ - การเดินทาง
ติดต่อเรา
 
 

ชีวิตและงาน

 

 

ประวัติและงาน
พระวิสุทธิสารเถร (ภูสิต ขันติธโร)
เจ้าอาวาส วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน
จ.กาญจนบุรี  ประเทศไทย

____________________

 

ชื่อ
พระวิสุทธิสารเถร (ภูสิต ขันติธโร)

ตำแหน่ง :
-พระราชาคณะ,
-พระอุปัชฌาย์,
- เจ้าคณะอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี
- เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ประเทศไทย
-ประธานกรรมการมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ประเทศไทย
-รองประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
-ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมืองเพลิน เยอรมนี
-ประธานอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ดาร์วิน ออสเตรเลีย

               
ที่อยู่ :    
333 วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  ประเทศไทย
 
เกิด:       
จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2494  ปีเสือ

การศึกษา:   
-นักธรรมเอก
-ปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย City University London, ประเทศอังกฤษ ปี พ.ศ.2521

 

อุปสมบทและงาน

พ.ศ. 2524:
อุปสมบทสายพระธรรมยุตที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพ เนื่องจากเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดในขั้นสุดท้าย จึงตัดสินใจบวชเพื่อเตรียมตัวตายในเพศบรรพชิต

พ.ศ. 2524 - 2531:    
หลังจากได้รับการอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อย จึงได้เดินทางมาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ได้รับการอบรมอย่างใกล้ชิดโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคร่งครัดตามแนวทางปฏิบัติของพระป่าสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต คือ ท่านพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) และได้เป็นพระอุปัฏฐากหรือพระเลขาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวฯในเวลาต่อมา

พ.ศ. 2532:            
ออกธุดงค์ไปในป่าตามจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันตกของประเทศไทยเพื่อศึกษาหาประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมในป่าลึกตามแนวทางการปฏิบัติของพ่อแม่ครูอาจารย์ จนกระทั่งได้เลือกที่จะปักกลดเพื่อการสร้างวัดที่ถ้ำภูเตย ตำบลชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

พ.ศ. 2533 - 2536:
สร้างวัดป่าแห่งแรก คือวัดป่าถ้ำภูเตย และสร้างโรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

พ.ศ. 2537:
สร้างวัดป่าเป็นแห่งที่สอง คือ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ที่อำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี  เมื่อได้รับคำสั่งจากท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ให้มาพิจารณารับที่ดินที่มีผู้ถวาย  จึงได้ตัดสินใจรับเมื่อได้มีการถวายภูเขา 3 ลูกจากกำนันเข้าเป็นเขตของวัด  ได้เข้ามาปักกลดเพื่อการสร้างวัดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537   ต่อมา หลวงตาพระมหาบัวฯ ได้ให้ชื่อวัดตามชื่อเต็มของท่านคือ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน

พ.ศ. 2537:             
วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ได้เริ่มเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า วัดเสือ (TIGER TEMPLE) เมื่อได้มีชาวบ้านนำลูกเสือกำพร้ามาขอเมตตาให้ท่านรับเลี้ยงและได้นำเสืออีกหลายตัวในหลากหลายสภาพมาให้ท่านเมตตาเยียวยาจนอยู่รอดและแข็งแรงด้วยความเมตตาและความสามารถพิเศษของท่าน จนกระทั่งเป็นที่เลื่องลือในต่างประเทศจากสารคดีและสื่อต่างๆ จากต่างประเทศที่มาถ่ายทำที่วัดและออกเผยแพร่ไปทั่วโลก

พ.ศ. 2538:              
ได้เริ่มโครงการปลูกป่า ในพื้นที่ดินที่แห้งแล้งของบริเวณวัด เพื่อเป็นการระลึกถึงการมาเยี่ยมวัดเป็นครั้งแรกของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ซึ่งท่านได้เมตตาปลูกต้นโพธิ์ไว้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2539:
จัดพิธีหล่อองค์พระประธานวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน มีนามว่าพระพุทธกาญจนาภิเษก ซึ่งหล่อด้วยทองคำ 80 กิโลกรัม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี  โดยท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวฯ ได้เมตตาเป็นประธานเททอง ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพ และ อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2539

พ.ศ. 2540:         
สร้างอาคารหลังแรก คือ "ศาลา 84 ปีหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน" เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวฯ มีอายุครบ 7 รอบ 84 ปี

พ.ศ. 2541 :
-จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเนื่องในโอกาส 90 ปีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ และ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่บรมราชวงศ์จักรีไทย ครบ 216 ปี โดยข้าราชการกองทัพเรือและพุทธศาสนิกชน
  -จัดตั้ง "โครงการ บ้านใหม่~ให้เสือ" และ เริ่มสร้างหุบเสือ เกาะเสือ น้ำตกเสือ ในที่ดินส่วนหนึ่งของวัด

พ.ศ. 2542:       
จัดตั้ง "โครงการอนุรักษ์เสือและสัตว์ป่า" ในปีเสือ ซึ่งเป็นปีเกิดครบ 4 รอบหรือ 48 ปีของท่าน

พ.ศ. 2543:        
-จัดตั้งมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ประเทศไทย
-จัดตั้งการว่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน โดยสร้างงานการดูแลเลี้ยงเสือและสัตว์ป่าภายในวัดเพื่อให้คนในหมู่บ้านได้มีงานทำ (ปี พ.ศ 2555 มีพนักงานประมาณกว่า 100 คน)

พ.ศ. 2544:        
จัดตั้งและให้การสนับสนุนโครงการอาสาสมัครชาวต่างประเทศที่อาสาเข้ามาช่วยดูแลเลี้ยงเสือและหาประสบการณ์ในการเรียนรู้การอยู่กับเสืออย่างใกล้ชิดและปลอดภัย

พ.ศ. 2545:        
จัดตั้งสำนักงานและสถานีวิทยุ คลื่น FM 93.25 M.Hz. ที่ด้านหน้าวัดป่าหลวงตามหาบัวฯ
                          
พ.ศ. 2546:        
จัดตั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อ ข่าวบุญ-ข่าวเฮง

 พ.ศ. 2547
จัดตั้งเว็บไซต์ ชื่อ “TigerTemple.org”

พ.ศ. 2548:        
จัดตั้งสหกรณ์โรงอิฐ เพื่อการสร้างงานให้คนในหมู่บ้านในการผลิตอิฐและรับซื้ออิฐทั้งหมดเพื่อการสร้างกำแพงรอบบริเวณวัดซึ่งในปี พ.ศ. 2555 เนื้อที่ของวัดมีประมาณกว่า 4,000 ไร่

พ.ศ. 2549:        
-จัดตั้งและให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศแก่นักศึกษาไทยและพระภิกษุโดยไม่ต้องชดใช้ทุนคืน
-จัดตั้งและสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวิจัยด้านสัตวแพทย์และเสือ

พ.ศ. 2550:        
-จัดตั้งโครงการพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อการรับบริจาคเพื่อซื้อที่ดินรอบบริเวณวัดให้ได้ 8,400 ไร่เพื่อให้สัตว์ป่าได้มีป่าที่สมบรูณ์
 -จัดตั้งนิตยสารธรรมะไทยอังกฤษ ชื่อ นิตยสารน่านฟ้า

 พ.ศ. 2551:        
จัดตั้งโครงการสวนสัตว์เปิดไทเกอร์เทมเพิลโดยมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ตามใบอนุญาตที่ได้รับ

พ.ศ. 2552:        
-จัดตั้งโครงการก่อสร้างมหาวิหารมหาเจดีย์อัฒฐมชนมวารพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน ในโอกาสที่ท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวฯ มีอายุครบ 8 รอบ 96  ปี
-จัดตั้งการถ่ายทอดสดตลอด 24 ชั่วโมงของวัดป่าหลวงตาบัวฯ ผ่านเว็บไซต์ TigerTemple.org

 พ.ศ. 2553:        
จัดตั้งและสนับสนุนการให้ทุนศึกษาในต่างประเทศ ทุนแรกคือทุนการศึกษาแพทย์เฉพาะทางในประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2554:        
-จัดตั้งและสนับสนุนโครงการเสือช่วยโลก ในปีเสือ ซึ่งตรงกับปีอายุครบ 5 รอบหรือ 60 ปีของท่าน
-จัดโครงการอุปสมบทบรรพชาบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีจำนวนผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทรวม 129 คนและบวชเนกขัมมะรวม139  คน
-จัดตั้งการทอดผ้าป่าข้าวสารอาหารแห้งทุก 3 เดือนถวายวัดธรรมยุตในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ในวันประชุมสงฆ์ธรรมยุตในเขตการปกครองของเจ้าคณะอำเภอจังหวัดกาญจนบุรีที่ท่านเป็นเจ้าคณะปกครองและเป็นประธานในการจัดประชุมทุกไตรมาส
-จัดตั้งและสนับสนุนการสร้างวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2555:
-จัดตั้งและสนับสนุนกองทุนโครงการรักษาชาติศาสน์กษัตริย์ เพื่อสืบต่อและรักษาคลังหลวงจากโครงการช่วยชาติโดยหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
-จัดตั้งการสร้างวัดในประเทศเยอรมนี ชื่อ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เมืองเพลิน เยอรมนี
-จัดตั้งและสนับสนุนกองทุนวัดป่าหลวงตามหาบัวฯ เพื่อกองทุนหมู่บ้านแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
- จัดตั้งและสนับสนุนโครงการ “เมืองกาญจน์-ชาติภูมิ  ๙๙ ปี(๙ สู่ ๑๐๐ ปี)สมเด็จพระสังฆราชฯ,  ๒,๖๐๐ ปีพุทธชยันตีไทย, บรรพชาอุปสมบท ๒,๖๐๐ รูป” และเป็นพระอุปัชฌาย์หลักในการบรรพชาอุปสมบท รวมพระภิกษุและสาณเณรจำนวน 2,669 รูป ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2555 พระภิกษุสามเณรทั้งหมดพำนักอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ของวัดป่าหลวงตามหาบัวฯ

.ศ. 2556:
-สนับสนุนการสร้างวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน ดาร์วิน ออสเตรเลีย

พ.ศ. 2557:
-จัดตั้งการสร้างวัดในประเทศสาธารณรัฐเช็ก ชื่อ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน สาธารณรัฐเช็ก


 

การแต่งตั้ง

พ.ศ. 2536:
พระภูสิต ขันติธโร ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระครูวินัยธร ภูสิต ขันติธโร

พ.ศ. 2537:        
เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

พ.ศ. 2552 :       
ได้รับฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์

พ.ศ. 2553:                
-ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี
-ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาชย์

พ.ศ. 2554:                
ได้รับพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชาคณะ
นามว่า พระวิสุทธิสารเถร

 

รางวัลและกิจนิมนต์ในต่างประเทศ

พ.ศ. 2549:      
วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์ เรื่อง "ของดีที่สุดในเอเซีย ในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของจิตวิญญาณในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”
The Best of Asia 2006:  Best for the SOUL BEST LESSON IN PEACEFUL COEXISTENCE by the TIME Magazine , MAY 22, 2006 , Vol.167, No.20

พ.ศ. 2552:        
รับนิมนต์ร่วมเสวนาและให้สัมภาษณ์ในงาน Thailand Grand Invitation   ที่มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย

พ.ศ. 2553:        
รับนิมต์ร่วมงานวิสาขบูชาโลก ที่พุทธสถานบูโรพุทโธ อินโดนีเซีย

 พ.ศ. 2554:                
-จัดคณะพระภิกษุของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนรวม 17 รูป เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อตรวจเยี่ยมที่ดินที่มีผู้ถวายในการสร้างวัด และได้มีมติคณะสงฆ์ในการซื้อที่ดินผืนใหม่เพื่อการสร้างวัดที่เมืองพาร์คเกอร์  รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา และให้ใช้ชื่อวัดว่า วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด สหรัฐอเมริกา
-รับนิมนต์เยี่ยมคณะศิษย์แสดงธรรมและร่วมงานประจำปีที่เมืองคีล ประเทศเยอรมนี

พ.ศ. 2555:
-ร่วมประชุมสงฆ์ธรรมยุตประจำปี 2555 ที่วัดพุทธดัลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
-รับนิมนต์เยี่ยมคณะศิษย์และแสดงธรรมที่เมืองดัลลัส, ชิคาโก, วอชิงตัน ดีซี, นิวยอร์ก, เวอร์จิเนีย, เดนเวอร์ และ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
-รับนิมนต์เยี่ยมคณะศิษย์และแสดงธรรมที่เมืองออนทาริโอ ประเทศแคนาดา
-รับนิมนต์เยี่ยมคณะศิษย์และแสดงธรรมที่ประเทศเยอรมนี เดนมาร์ค สวีเดน และนอร์เวย์
-รับนิมนต์เยี่ยมคณะศิษย์และแสดงธรรมที่เมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย
-รับนิมนต์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และถวายอดิเรก ในงานกฐินพระราชทาน วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน โคโลราโด เมืองปาร์กเกอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
-ได้รับการส่งมอบอาคารแและที่ดินเพื่อการสร้างวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมืองเพลิน ประเทศเยอรมนี (Tiger Temple Angel Ploen, Germany) เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 นับเป็นวัดป่าหลวงตามหาบัวฯ แห่งแรกในทวีปยุโรป

พ.ศ. 2556:
-ได้เดินทางไปทำพิธีเปิดวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เมืองเพลิน ประเทศเยอรมนี (Tiger Temple Angel Ploen, Germany) ตั้งอยู่เลขที่ Wasserwerksweg 28, 24222 Schwentinental
Germany และได้ส่งพระภิกษุ 2 รูปแรกเพื่อจำพรรษาที่วัด
-รับนิมนต์เยี่ยมคณะศิษย์และแสดงธรรมที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก โดยท่านทูตวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำสาธารณรัฐเช็ก และคุณนที ชวนสนิท อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) และพำนักที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปรากได้ประกาศชวนเชิญคนไทยในสาธารณรัฐเช็กร่วมกันใส่บาตรและฟังธรรม
-รับนิมนต์เยี่ยมคณะศิษย์ แสดงธรรม และทำพิธีเปิดป้ายวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  ดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย (Wat Pa Luangta Maha Bua Yannasampanno Darwin Australia)ตั้งอยู่เลขที่ 10 Earhart Court, Marrara  NT,  0812, AUSTRALIA 

พ.ศ. 2557:
-รับเป็นประธานคณะกรรมการสมาคมพุทธไทยเถรวาทในภาคพื้นยุโรป ประเทศเยอรมนี
-ทำพิธีเปิดวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน สาธารณรัฐเช็ก (Tiger Temple nad Vltavou, Czech Republic) ตั้งอยู่เลขที่ 70 Kolodeje nad Lužnici , Tyn nad Vltavou, CZECH REPUBLIC และได้ส่งพระภิกษุ 5 รูปเพื่อจำพรรษาที่วัด

 

ด้านการเผยแพร่ :   
   
ได้มีสื่อต่างๆจากทั่วโลกได้ให้ความสนใจและเดินทางมาถ่ายทำและสัมภาษณ์ และนำไปเผยแพร่ในหลากหลายภาษาในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้มีผู้สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมเสือและเข้าวัดเสือหรือวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นประจำทุกวัน ซึ่งเป็นการทำรายได้ให้กับประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยว เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในด้านเมตตาธรรมและการปฏิบัติสมาธิภาวนาที่พิสูจน์ให้เห็นว่าท่านสามารถหายจากโรคร้ายได้และทำประโยชน์ให้กับโลกเพราะความเมตตา ท่านเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า ท่านเจ้าคุณเสือ

 

 คติธรรม: 

“ทำไมเราจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ ในเมื่อเรามีเลือดสีเดียวกัน สีแดงเหมือนกัน"
“เมื่อก่อนเราเลี้ยงเสือ เดี๋ยวนี้เสือมันเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้าน”

 


www. TigerTemple .org......Update: July/ 2557

< Download PDF file >

 

.........................................................................................
 ทั้งหมด 5 รายการ

จำนวน 1 หน้า: 1

บทสัมภาษณ์

 

เวลาของท่านพระอาจารย์จันทร์ ~ เวลาแห่งเมตตาธรรม ที่ท่านให้กับทุกชีวิตที่เข้ามาสัมผัส..
ที่..ท่านให้กับทุกชีวิต ที่...เข้ามาสัมผัส

ขันติธโรวาท/เทศน์
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ของพวกเรา
พระประธาน ที่เห็นอยู่คือ พระพุทธกาญจนาภิเษก เป็นพระพุทธรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงคุณอันประเสริฐต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต้องระลึกถึงไว้เสมอ

วัดแรกที่ท่านสร้าง
ประวัติโดยย่อ : เมื่อปลายปี ๒๕๒๘ พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร (ปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน) ได้เดินธุดงค์เข้าไปในพื้นที่ป่าลึกในเขตจังหวัดกาญจนบุรี และอยู่ปฏิบัติธรรม ณ บริเวณถ้ำ

วันปีใหม่/วันเกิดพระอาจารย์ฯ
ส่งท้ายปีเก่า : คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ณ ศาลาวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน กาญจนบุรี
 จำนวน   1 หน้า : 1

 

Update: 2012-10-22
 

 
 
© http://www.tigertemple.org | Online 31 User | Hit : 7803270 | Since 2009 (3 rd Update)