เข้าระบบ ปรับแต่งเว็บไซต์ เข้าระบบ อีเมล์ PROWEB ซอฟแวร์คุณภาพ
Home
History
Dhamma
Project
The 'New Home for Tigers'
Brochure
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่สำคัญในวัด
เถระวาจาหลวงตาพระมหาบัวฯ
พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร - เจ้าอาวาส
ชีวิตและงาน
เพราะหนังสือเล่มนี้จึงมีพระภิกษุ- รูปหนึ่งเกิดขึ้น
บทสัมภาษณ์
เวลาแห่งเมตตาธรรม
ขันติธโรวาท/เทศน์
วัดแรกที่ท่านสร้าง
วันปีใหม่/วันเกิดพระอาจารย์ฯ
เรื่องเล่าวัดเสือ
วัดเสือกับศาสนภารกิจในประเทศ
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่ออสเตรีย
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่อเมริกา
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่ออสเตรเลีย
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่แคนาดา
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่สาธาณรัฐ-เช็ก
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่เยอรมนี
วัดเสือเยือนสาธารณรัฐประเทศจีน
ข่าวของเรา
ในประเทศ
ต่างประเทศ
วิทยุ FM 93.25
การก่อตั้งและการพัฒนา
ผังรายการวิทยุฯ
หลวงตาฯ กล่าวถึงวิทยุของเรา
หนังสือพิมพ์ของเรา
นิตยสารของเรา "น่านฟ้า"
เสือของเรา
แนะนำตัว
ขอพูดบ้าง
คำถามน่ารู้
คำถาม-ถามบ่อย
เรื่องน่ารู้-ธรรมะ
เรื่องน่ารู้อื่น ๆ
เพื่อนเสือ
Volunteer/Vet Volunteer
แผนที่ - การเดินทาง
ติดต่อเรา
 
 

เสียงทำวัตรเช้า-เย็น

   <<ท่านอาจารย์นำทำวัตรเย็น(วันจันทร์) 2013-07-01 

   <<ท่านอาจารย์นำทำวัตรเย็น(วันอาทิตย์) 2013-06-30 

   <<ท่านอาจารย์นำทำวัตรเย็น(วันเสาร์) 2013-06-29 

   <<ท่านอาจารย์นำทำวัตรเย็น(วันศุกร์) 2013-06-28 

   <<ท่านอาจารย์นำทำวัตรเย็น(วันพฤหสับดี) 2013-06-27 

   <<ท่านอาจารย์นำทำวัตรเย็น(วันพุธ) 2013-06-26 

   <<ท่านอาจารย์นำทำวัตรเย็น(วันอังคาร) 2013-06-25 

   <<เสียงสวดมนต์-ทำวัตรเช้า 2013-06-13  

 

 

Update: 
 

 
 
© http://www.tigertemple.org | Online 58 User | Hit : 7803302 | Since 2009 (3 rd Update)