เข้าระบบ ปรับแต่งเว็บไซต์ เข้าระบบ อีเมล์ PROWEB ซอฟแวร์คุณภาพ
Home
History
Dhamma
Project
The 'New Home for Tigers'
Brochure
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่สำคัญในวัด
เถระวาจาหลวงตาพระมหาบัวฯ
พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร - เจ้าอาวาส
ชีวิตและงาน
เพราะหนังสือเล่มนี้จึงมีพระภิกษุ- รูปหนึ่งเกิดขึ้น
บทสัมภาษณ์
เวลาแห่งเมตตาธรรม
ขันติธโรวาท/เทศน์
วัดแรกที่ท่านสร้าง
วันปีใหม่/วันเกิดพระอาจารย์ฯ
เรื่องเล่าวัดเสือ
วัดเสือกับศาสนภารกิจในประเทศ
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่ออสเตรีย
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่อเมริกา
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่ออสเตรเลีย
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่แคนาดา
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่สาธาณรัฐ-เช็ก
วัดเสือกับศาสนภารกิจที่เยอรมนี
วัดเสือเยือนสาธารณรัฐประเทศจีน
ข่าวของเรา
ในประเทศ
ต่างประเทศ
วิทยุ FM 93.25
การก่อตั้งและการพัฒนา
ผังรายการวิทยุฯ
หลวงตาฯ กล่าวถึงวิทยุของเรา
หนังสือพิมพ์ของเรา
นิตยสารของเรา "น่านฟ้า"
เสือของเรา
แนะนำตัว
ขอพูดบ้าง
คำถามน่ารู้
คำถาม-ถามบ่อย
เรื่องน่ารู้-ธรรมะ
เรื่องน่ารู้อื่น ๆ
เพื่อนเสือ
Volunteer/Vet Volunteer
แผนที่ - การเดินทาง
ติดต่อเรา
 
 

การก่อตั้ง “ สถานีวิทยุมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กาญจนบุรี”

การก่อตั้ง “ สถานีวิทยุมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กาญจนบุรี”

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ รายการวิทยุของสถานีวิทยุ ต . ช. ด ภาคFM ของค่ายพระพุทธยอดฟ้า จ. กาญจนบุรี ได้เอื้อเฟื้อเวลาของสถานีโดยได้นำเทปธรรมะของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน มาเปิดออกอากาศให้เป็นประจำ และเมื่อทางมูลนิธิฯทราบว่าสถานีดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนเสาอากาศใหม่แทนเสา อากาศเก่า ( กำลังส่ง 40 วัตต์) พระอาจารย์ภูสิต ( จันทร์) ขันติธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ได้เห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่จะมีสถานีวิทยุธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ จึงได้ขอรับมอบการบริจาคเสาอากาศเก่านี้ และท่าน ได้ให้สร้างสถานีวิทยุและติดตั้งเสาอากาศในนามของมูลนิธิฯ โดยให้ชื่อว่า “ คลื่นบุญ คลื่นเฮง” ในบริเวณด้านหน้าของวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน กาญจนบุรี

วันที่ ๑๑ มิ . ย ๒๕๔๕ : พระอาจารย์จันทร์ได้ให้เปิดทำการ ส่งกระจายเสียงวิทยุเป็นครั้งแรกจากสถานีของมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณ สัมปันโนในคลื่นความถี่ FM 104.25 ในนามของคลื่นวิทยุ “ ธรรมะ- บุญ- เฮง” กระจายเสียงจากสถานีซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน กาญจนบุรี ในคลื่นกำลังส่งเพียง 40 วัตต์ ในเวลาไม่นานก็ปรากฎว่ามีชาวบ้านจากกาญจนบุรีได้ไปกราบหลวงตาฯ ที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานีและได้กราบเรียนหลวงตา ฯว่าได้รู้จักและได้ฟังเทศน์ของหลวงตาฯ เพราะได้ฟังจากสถานีวิทยุแห่งนี้

ปลายปี พ.ศ.๒๕๔๕ : สถานีวิทยุ ” ธรรมะ- บุญ- เฮง” กาญจนบุรีได้เพิ่มกำลังส่งเป็น 100 วัตต์ เพื่อจะได้รับเสียงให้ชัดเจนขึ้นฯ และนำเครื่องกำลังส่ง 40 วัตต์เดิม ไปให้วัดป่าถ้ำภูเตย กาญจนบุรี ( วัดเดิมของพระอาจารย์จันทร์ก่อนที่ท่านจะมาสร้างวัดป่าหลวงตามหาบัวฯ) ในช่วงนั้นพระอาจารย์ณรงค์ เจ้าอาวาสวัดกกสะทอน จ. อุดรธานี ได้ทราบข่าวการเริ่มตั้งสถานีวิทยุของพระอาจารย์จันทร์ จึงได้ให้ทางวัดดอยเทพสมบูรณ์ จ. หนองบัวลำพู ทำหนังสือขอเมตตาเครื่องวิทยุและคำปรึกษาการจัดตั้งจากพระอาจารย์จันทร์

ต้นปี พ . ศ. ๒๕๔๖ : พระอาจารย์จันทร์ให้เร่งสั่งทำเครื่องส่งขนาดกำลัง 100 วัตต์โดยเฉพาะเพื่อไปถวายวัดดอยเทพสมบูรณ์ จ. อุดรธานี ราคาในขณะนั้นประมาณ 40,000 บาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาด จ. อุดรธานี จึงได้ทำหนังสือในนามของวัดดอยเทพสมบูรณ์ กราบเรียนพระอาจารย์จันทร์ในเรื่องการตรวจสอบคลื่นความถี่ที่เหมาะสมใน พื้นที่จังหวัดอุดรธานีและได้คลื่นที่ FM 103.25 สำหรับเครื่องส่งวิทยุขนาดกำลังส่ง 100 วัตต์

๑๒ ส . ค ๒๕๔๖ : อันเป็นวันมหามงคลครบรอบ ๙๐ ปีของหลวงตาพระมหาบัวฯ พระอาจารย์จันทร์จึงได้นำเครื่องส่งวิทยุของมูลนิธิฯที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ( เพราะเครื่องที่สั่งซื้อไม่สามารถเสร็จทันวันอันเป็นมหามงคลนี้) เข้าถวายเป็นกองผ้าป่าวิทยุ เพื่อให้ทันการจัดทำการถ่ายทอดเสียง เทศน์ของหลวงตา ฯ จากวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี อันเป็นวันปฐมฤกษ์ของการออกอากาศคลื่น FM 103.25 ณ จังหวัดอุดรธานี และได้งดการส่งกระจายเสียงที่กาญจนบุรีในช่วงนั้น และก่อนวันงานถวายผ้าป่าวิทยุก็ได้มีผู้ไปกราบเรียนหลวงตาฯ เรื่องการทำสถานีวิทยุธรรมะ หลวงตาฯท่านได้กล่าวว่า “ ก็ดีแล้ว… เขาทำเพื่อครูบาอาจารย์ในการเผยแผ่ธรรมะ”

ปลายปี ๒๕๔๖ : เพื่อความเหมาะสมของพื้นที่ในเขตกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับเสียงที่ชัดเจนและกำลังส่งที่ไกลขึ้น พระอาจารย์จันทร์จึงได้สั่งซื้อเครื่องส่งวิทยุที่กำลังส่ง 200 วัตต์ และได้สั่งเพิ่มกำลังส่งเป็น 1,000 วัตต์ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2546 และปรับเป็นคลื่น FM 93.25 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ( ส่วนเครื่องกำลังส่ง 100 วัตต์ก็ได้ให้วัดป่าถ้ำภูเตย จ. กาญจนบุรี นำไปติดตั้งต่อไป)

พระอาจารย์ภูสิต ( จันทร์) ขันติธโร ได้กล่าวกับบรรดาสานุศิษย์ในการจัดตั้ง “ สถานีวิทยุธรรมะ- บุญ- เฮง” ว่า การสร้างระฆังมีประโยชน์และอานิสงส์มากมาแต่โบราณ แม้เป็นเพียงแค่ “ เสียงระฆัง” ที่ส่งเสียงเพียงเพื่อบอกเวลา แต่สถานีวิทยุที่ส่ง กระจายเสียงเทศน์ธรรมะจะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่และเป็นมหากุศล เพราะเป็นการเผยแผ่ธรรมะให้ได้ยินซึ่ง“ เสียงธรรม” โดยเฉพาะ..เสียงเทศน์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระปฏิบัติพระกรรมฐานสายหลวงปู่ มั่น....

ปัจจุบัน สถานีวิทยุมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ฯ กาญจนบุรี ได้ทำการออกอากาศที่คลื่นความถี่ FM 93.25 โดยมีห้องส่งการกระจายเสียงที่สำนักงานของมูลนิธิ ฯ ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ภายใต้การควบคุมดูแลของ มูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ พระอาจารย์ภูสิต ( จันทร์) ขันติธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ได้วางไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง สถานีวิทยุเพื่อธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ....

 ทั้งหมด 5 รายการ

จำนวน 1 หน้า: 1

มกราคม 2549 "เปลี่ยนเครื่องส่งและเสาอากาศ"
เพื่อให้การส่งกระจายเสียงได้ชัดเจน และ สามารถรับฟังได้ในพื้นที่ที่กว้างขึ้น พระอาจารย์ภูสิต ( จันทร์) ให้เปลี่ยนเครื่องส่งที่สามารถส่งให้ได้เต็มกำลัง 1000 วัตต์ โดยเปลี่ยนเครื่องส่งใหม่ และเปลี่ยนเสาอากาศใหม่จากเดิมที่สูง 57 เมตร เป็น 99 เมตร ส่วนเสาอากาศเดิมก็ได้มอบให้วัดป่าถ้ำภูเตย ( วัดเดิมที่พระอาจารย์จันทร์ท่านได้ก่อตั้ง ก่อนที่หลวงตาฯท่านจะมีบัญชาให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่าหลวงตาบัวฯ)

25 เมษายน 2549: อาคารหลังใหม่ของสถานีวิทยุมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วันที่ 25 เมษายน 2549 พระอาจารย์ภูสิต ( จันทร์) ได้ทำการเปิดอาคารสำนักงานหลังใหม่ของสถานีวิทยุมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน-93.25 MHz เป็นอาคารชั้นเดียวตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน

ผังรายการวิทยุ
มูลนิธิฯ ได้จัดทำสถานีวิทยุชุมชน คลื่น 93.25 MHz.
โดยมีห้องส่งกระจายเสียง อยู่ที่สำนักงานมูลนิธิ ฯ

๔ มกราคม ๒๕๔๘
โครงการช่วยชาติยุติลงไปแล้วมันก็ยังไม่แล้วนะ การเทศนาว่าการยังมีอยู่ตลอดเลย เรียกว่าสภาแมวผ่านไปแล้ว สภาหนูไม่ผ่าน ยั้วเยี้ยๆ อยู่อย่างนั้นตลอด ไปกรุงเทพนี้ก็เทศน์ไม่ได้หยุด เทศน์อยู่ตลอด ประจำก็สวนแสงธรรม ทั้งเช้าทั้งเย็นๆ แต่ดีอย่างหนึ่งได้ออกอากาศทางวิทยุสวนแสงธรรม

๓ สิงหาคม ๒๕๔๗

"...ท่านจันทร์นี่นะ ฟังว่าท่านทำวิทยุทางโน้น (กาญจนบุรี) ออกข่าวอรรถธรรมของเราที่นั่น แล้วพอดีเราก็มีที่สวนแสงธรรม เวลานี้กระจายทั่วไปหมดสวนแสงธรรม ธรรมะของเราจะออกละที่นี่ ออก ๓-๔ แห่ง….."

 จำนวน   1 หน้า : 1

 

 

Update: 2010-03-06
 

 
 
© http://www.tigertemple.org | Online 71 User | Hit : 7814294 | Since 2009 (3 rd Update)